Σύνθεση φυτών

45,00 

Σύνθεση φυτών με διάφορα χρώματα kalanchoa με αρέκα και σπαθύφυλλο μέσα σε πλεχτό
καλάθι.
Κατηγορία: